Skip links

Рішення проти КП «Харківводоканал»

Юридична компанія «Bludov&partners»  виступала на стороні Відповідача (справа 953/17053/20).

Позивач (КП «Харківводоканал») звернувся до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення.

В обґрунтування позовних вимог, представник позивача вказує, що Відповідач неналежним чином виконував зобов’язання з оплати наданих послуг.

Позивач вказує, що між ним (КП «Харківводоканал») та Відповідачем було укладено Договір про погашення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у розстрочку на 12 місяців (далі – Договір).

Однак, відповідно до позиції Позивача, у визначений Договором строк, Відповідач не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов’язання, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 12 314, 96 грн. Також Позивачем нараховано суми інфляційних витрат за час прострочення – 789, 91 грн, та три проценти річних від простроченої суми – 413, 78 грн.Тобто всього 13 518, 65 грн.

Але!  Позивач просить стягнути заборгованість поза межами позовної давності та вдається до підробки документів, щоб уникнути встановлених законодавством строків для звернення до суду. Що ми і довели в судовому порядку.

Зокрема, щодо Договору, зазначеного вище, що являє собою «начебто» підписане Гарантійне зобов’язання, Відповідач заперечує проти факту укладання цього документу та повідомив суду, що не лише не підписував його, але й не мав такої можливості, також у Відповідача немає примірника даного документа, який мав би бути у «підписанта».

Варто зазначити, що даний документ має суттєву помилку: у реквізитах підписанта невірно вказано дату видачі паспорта відповідним державним органом, у зв’язку з чим наданий доказ не може бути прийнятий судом, як належний та допустимий.

Більш того, у гарантійному зобов’язанні відсутній РНОКПП особи, що його підписує.

Якщо письмовий доказ містить суттєві помилки в реквізитах сторін, тексті договору, такі помилки можуть вплинути на правильність ідентифікації сторін договору, визначення їхніх прав і обов’язків, – що в результаті може призвести до прийняття судом рішення, що суперечить принципам законності та обґрунтованості. Подібна позиція узгоджується з правовими висновками вищих судів України.

В результаті, суд прийшов до висновку про те, що наданий Позивачем доказ не може бути прийнятий судом.

А щодо позовної давності, то суд вирішив задовольнити наше клопотання про застосування строку позовної давності до даного позову, оскільки визначений законодавством трирічний строк Позивачем було пропущено.

З урахуванням вищезазначеного, враховуючи всі доводи, нам вдалося скоротити заявлену Позивачем суму заборгованості майже у 2 рази.