Skip links

Судове рішення проти Кабінету Міністрів України

Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (далі за текстом – ХМАПО) нині є одним із провідних медичних навчальних закладів післядипломної освіти в Україні. 

Професорсько-викладацький склад даної академії звернувся до нас за юридичною допомогою.

08 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження N 103-р про реорганізацію Харківської медичної академії післядипломної освіти і приєднання її до Харківського національного медичного університету.

Дане розпорядження поставило працівників академії у скрутне становище — в його тексті не було вирішено питання щодо трудових відносин діючих працівників ХМАПО (відсутня інформація щодо переукладання трудових договорів/переведення працівників тощо), тобто їхнє майбутнє та стан конституційного права на працю було невизначено.

Тривалий час академія та її працівники боролись за свої права самостійно, але результат був невтішний. Незважаючи на всю складність ситуації, ЮК «Bludov&partners» збудувала обґрунтовано сильну юридичну стратегію та звернулась до суду.

У результаті довгих юридичних змагань з представниками Кабінету Міністрів України у судових засіданнях, нам вдалось довести недотримання ним вимог законодавства та суд прийняв рішення про скасування незаконного розпорядження. Як підсумок, ми є першими в Україні, хто зміг досягти подібного – піти проти Кабінету Міністрів України, зберегти Харківський медичний навчальний заклад та захистити конституційні права його працівників.