Skip links

Відновлюємо порушені права!

У справі №: 520/17557/2020 Юридична Компанія «Bludov&partners» відстояла інтереси клієнта та відновила його порушене право, яке полягало у не нарахуванні та невиплаті йому, як учаснику бойових дій в Антитерористичній операції на сході України, грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку при звільненні.

Відповідач у справі, а саме – Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (один із найбільших військових навчальних закладів в Україні) не виконав обов’язок повного та необхідного за законодавством України розрахунку при звільненні особи зі служби. Більш того, Відповідач відмовився здійснити виплату компенсації за невикористану додаткову відпустку навіть після особистого письмового звернення клієнта з відповідним проханням.

Позиція Відповідача ґрунтується на наступному: виплата грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку, як учаснику бойових дій, здійснюється на підставі відповідних рішень суду після набрання ними законної сили.

АЛЕ право на додаткову відпустку у нашого клієнта виникло з моменту отримання статусу учасника бойових дій, то відповідно і право на грошову компенсацію за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учасника бойових дій у нього виникло з моменту отримання ним статусу учасника бойових дій. Дана позиція висвітлена у рішеннях національних судів, зокрема і в нашій справі №: 520/17557/2020.

Незважаючи на спроби Відповідача затягнути судовий процес, не надавати відомості, що мають суттєве значення у вирішенні даного спору, наша компанія довела в судовому порядку неправомірність бездіяльності Відповідача, помилковість його позиції та зобов’язали Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба виплатити нашому клієнту грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку з 2016 по 2019 роки.