Skip links

Аліменти на утримання дитини та одного з подружжя

Часто трапляються випадки, коли після розлучення один із подружжя відмовляється сплачувати/не сплачує аліменти на утримання спільної дитини, посилаючись то на відсутність коштів,  то на відсутність офіційного працевлаштування, адже аліменти відраховуються від заробітної плати, пенсії, стипендії, – тобто офіційного заробітку (доходу).

Але чи є це справедливим для іншого з подружжя, разом з яким проживає дитина, та для самої дитини? У практиці Юридичної Компанії «Bludov & partners» є справа, в якій ми відстояли інтереси таких осіб. (справа №: 645/5274/20 від 11.09.2020).

Зокрема, Відповідач, – колишній чоловік нашої клієнтки не був офіційно працевлаштований, – на чому постійно наголошував, коли йшла мова про сплату аліментів.  Інколи надавав грошові кошти в розмірі 2000 гривень на місяць під розписку, та більше не брав участі у спільному вихованні дитини.

Тобто, виходячи з вищезазначеного, дохід Відповідача – мінливий та нерегулярний. А якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою одержувача аліментів може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Дана правова позиція міститься у Постанові Верховного Суду України від 23 грудня 2019 року у справі № 344/10971/16-ц.

В нашому випадку у даній справі судом було присуджено аліменти на дитину у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) грн. щомісячно до досягнення нею повноліття. Більш того, розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону.

Взагалі мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Але зауважимо, що для практики національних судів, зокрема й вищих інстанцій,  можливе призначення підвищеного розміру аліментів, оскільки при визначені розміру аліментів суд має виходити з конкретних обставин, а саме – врахувавши матеріальне становище платника аліментів, з урахуванням віку, стану здоров`я, матеріального становища дітей і платника аліментів тощо.

Про можливість призначення аліментів у підвищеному розмірі, а саме у розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень дійшов Верховний суд у рішенні по справі № 500/3242/16-ц від 14.01.2019 року. Судом апеляційної інстанції було визначено аліменти на утримання дитини у твердій грошовій сумі – 10 000 (десять тисяч) гривень щомісячно та 3 000 (три тисячі) гривень щомісячно на утримання дружини, яка доглядала за дитиною. Аргументи касаційної скарги про надто великий розмір аліментів та звуження прав відповідача – платника аліментів – Верховний суд відкинув, зазначивши таке: «Верховний Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що відповідач не позбавлений права порушення питання про зменшення розміру стягуваних з нього аліментів, за наявності для цього передбачених законом підстав з належним їх обґрунтуванням та підтвердженням відповідними доказами».

До того ж, слід зазначити, що право на аліменти для утримання має не тільки спільна дитина, а й дружина. Так, розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу.

Якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання шлюбу.